Professionel genbrugs håndtering...

Vi håndterer dagligt store mængder affald til genbrug. Kontakt os hvis du har spørgsmål!

Alle virksomheder producerer affald. Det er virksomhedens ansvar, at affaldet transporteres af en registreret transportør og afleveres til et godkendt behandlingsanlæg.

Plast

Papir

Elektronik

Ledning/kabler

PVC

Vinduer og døre med og uden glas

Jern og metal

Glas fra vinduer og døre

Sorteringens fra erhverv og private

Hård plast

Blandet plast

Pap

Mure brokker

Småt brændbart/ restaffald

Trykimprægneret træ

Malet træ

Rent træ

Asfalt

Gips

Landbrugs plast

Have og parkaffald

Ren deponi

Andre fraktioner kun efter aftale