VI KAN BLA. TILBYDE FØLGENDE KØRSELSFORMER

 • Tip-trailer
 • Stenbil
 • Dagrenovation
  Den er udstyret med det mest moderne vejeudstyr, – koblet op på GPS, så vi har dokumentation for hvor, hvornår, og hvor meget vi har hentet.
 • Grusbil
 • Distribution
 • Kranbil
 • Industrirenovation
  Vi kører industrirenovation i hele Sønderjylland, så kontakt os for en aftale, som sikrer din virksomhed en optimal og miljøvenlig affaldshåndtering.
 • Kurerbil
  Vi tilbyder kurerkørsel i både ind og udland, med afgang efter senest 30 minutter.
 • Vi indsamler organisk affald i hele sønderjylland som bliver kørt direkte til et biogas anlæg.
 • Vi kører træpiller ud i hele sønderjyland med lev. med truck.