ÅRETS TRANSPORTVIRKSOMHED

I 2006 blev vi kåret til Årets Transportvirksomhed i Danmark, en titel vi og vores medarbejdere var, – og fortsat er meget stolte af.

Som begrundelse for valget udtalte dommerkomiteen dengang bla.:

“Det udslagsgivne var, at der er tale om en virksomhed, der på alle områder har fokus på overholdelse af love og regler, at der bevidst arbejdes med trafiksikkerhed og at medarbejderne er motiverede til at medvirke til god trafikadfærd.”

“Virksomheden har konstant fokus på produkt- og kvalitetsudvikling. Desuden leves op til kriterier som at have en veldreven virksomhed, der går efter snusfornuftige løsninger.”

“Kund Erik Heissel A/S har en klar ekspansionspolitik, blik for nye forretningsområder, løbende kvalitetsmålinger, trafiksikkerhedsarbejde på lokale skoler, service til fingerspidserne, moderne ledelsesprincipper og tilfredse medarbejdere,” lød det videre fra dommerkomiteen.